En tävling från Norra till Södra!

Tävlingsinformation

Information om loppet kommer ske löpande på hemsidan och mer informell info läggs även ut på vår Facebooksida.

Innan loppet:

Nummerlappar kan hämtas ut på Moove i Birsta (i Cupolenhuset) under perioden 25/8-28/8 mellan klockan 17.00 och 19.00. På tävlingsdagen hämtas nummerlappar ut vid starten. Tävlingsexpedition vid starten är öppen från klockan 08:00 till 10:30.

Efteranmälan kan göras på Moove i Birsta (i Cupolenhuset) under perioden 25/8-28/8 mellan klockan 17.00 och 19.00. På tävlingsdagen görs efteranmälan vid starten från klockan 08:00 till 10:45. Endast kontant betalning och helst jämna pengar! Kom i god tid för efteranmälning då det kan bli köbildning och ont om tid för uppvärmning.

Startområde och Start är vid den öppna platsen framför restaurang Grankotten och Tornet på Norra Berget. Gemensam start för alla deltagare klockan 11:00. Vi rekomenderar att placera sig vid starten efter trolig förmåga under loppet. Dvs att snabba löpare längst fram och vice versa!

Parkering vid starten sker bäst vid den stora parkeringen innan gårdarna. Anvisning finns och samåkning rekomenderas.

Överdragskläder och väskor kan lämnas vid starten för transport till målområdet. Omklädning och toalett finns ej i samband med startområdet.

Moove Berg till berg är ett lopp som är sanktionerat av Svenska Friidrottsförbundet och genomförs i enlighet med SFIF:s tävlingsregler. Varje deltagare ställer upp på egen risk.

Under loppet:

Håll till höger – omlöpning görs i vänsterspår. Vissa partier av banan är smala och för att minska olycksrisken ber vi er hålla högerregeln och uppmärksamma framförvarande om att ni är på väg förbi.

Banan består av både asfalt, grusväg och terrängstig. Ingen obanad terräng förekommer. Anslag om bansträckningen sätts upp i samband med tävlingsexpeditionens öppnande på tävlingsdagen. Loppet går delvis på ej avlysta vägar vilket innebär att vägtrafikförordningens regler gäller.

Flaggvakter och banmarkeringar är utplacerade utmed bansträckningen. Flaggvakter får endast uppmärksamma på att löptävling pågår men ej stoppa trafik så var extra försiktig vid vägkorsningar.

Två spärrtider kommer finnas utmed banan, en efter 1 timme och en efter 1,5 timme. Information om dessa i samband med anslag om bansträckningen på tävlingsdagen.

En vätskekontroll finns efter ca halva loppet där sportdryck och vatten serveras.

Sjukvård finns vid vätskestationen och är mobil utifall olyckor skulle inträffa.

Tvingas du bryta loppet uppsöker du närmsta funktionär. Funktionären rapporterar brytningen till tävlingsexpeditionen. Sjukvårdstjänstens funktionärer äger rätt att ta deltagare av banan om skäl föreligger.

Mål:

Målområdet är vid Ängen på Södra Berget. Vid målområdet finns omklädningsmöjligheter, toaletter och servering.

Inlämnade överdragskläder uthämtas mot uppvisande av nummerlapp. Under tävlingsdagen lämnas/hämtas upphittade och borttappade tillhörigheter vid målområdet i väskutlämningen. Vi ansvarar inte för förlust av dina tillhörigheter.

Parkering på Södra berget sker enligt parkeringsvakters hänvisning. Undvik att parkera utanför iordningställda parkeringsplatser.

Resultat:

Resultatet presenteras löpande allteftersom deltagare går i mål vid tävlingsexpeditionen. Fullständigt resultat presenteras på denna webbplats senast under lördagskvällen.

Prisutdelning till den första kvinnan och mannen upp på Berget sker vid serveringen på Ängen efter alla deltagare är i mål eller senast klockan 13:00.

Tävlingsledare:

Mats Störtebecker  tel. 0733-844488